Wapen Veldhoven en Meerveldhoven

Wapen Veldhoven en Meerveldhoven

31 augustus 1818: “Zijnde een schild van lazuur, waarop het beeld van de Heilige [Cecilia van] goud.”

Geschiedenis van het wapen
Voor zover bekend heeft noch de schepenbank van Zeelst en Veldhoven, noch die van Zeelst, Veldhoven en Blaarthem ooit een schependomszegel gekend. De schepenen bekrachtigden de openbare akten met hun persoonlijke zegels. In Veldhoven gebruikte men een "dorps- en gemeentezegel" waarop een wapen met een schildhoofd, beladen met twee rozen, te zien is [afdruk bekend uit 1718]. Het wapenschild is gedekt met een helm, helmkleden en helmteken [een vlucht]. Volgens het randschrift is dit het persoonlijke wapen van een Van Bausel [zie ook onder Zeelst], vermoedelijk een 17de-eeuwse schout ter plaatse [wapen: “keel en in een schildhoofd van zilver beladen met twee vijfbladige rozen van keel”]. De gemeenteraad van Veldhoven en Meerveldhoven besloot op 30 oktober 1815 de Hoge Raad van Adel te verzoeken om een wapen te verlenen met de afbeelding van de patrones van de gemeente, Sint-Cecilia. Bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1818 nr. 74 werd het wapen met bovenstaande beschrijving verleend, [diploma 14 oktober 1818]. De kleuren zijn de rijkskleuren. In de beschrijving is niet vermeld dat het heiligenbeeld in de rechterhand een kruisje houdt en in de linkerhand een rozenkrans. De afbeelding van Sint-Cecilia in het gemeentewapen heeft veel weg van een 17de-eeuws kinderportret uit het welvarende Holland. Alhoewel zij in de kunst een enkele maal ook met een kruisje in de hand wordt afgebeeld, draagt zij meestal een portatief [draagbaar orgel].

Bronnen
Originele wapendiploma in RHCe, THA, Atlantisnr. ongenummerd (1818).
Foto wapen (1818) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2.
Jan Melssen, ‘Over wapens en zegels: Veldhoven’, Kroniek van de Kempen 6 (1986) [Hapert, 1988] 101-102.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Beeldcollectie gemeente Asten
Naam Veldhoven en Meerveldhoven
Collectie RHCe
Dankwoord Baron Speyart v Woerden in stadhuis Breda t.g.v. jubileum Stedelijk Museum Breda, 1967 (Breda Beeldcollectie, B. Speekenbrink)
images/hourglass.png

ZOEKEN...